Nyheder

27. august 2014
De grønlandske børns kendskab til deres egne rettigheder stiger, men når de bliver spurgt specifikt til, hvilke rettigheder de rent faktisk har, falder niveauet markant.
21. august 2014
Der er behov for bedre tolkning i det danske sundhedsvæsen. Det fremgår af rapporten "Lige adgang til sundhed - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund"
15. august 2014
Institut for Menneskerettigheder anbefaler som del af en ny betænkning, at seks konventioner inkorporeres i dansk lovgivning – dvs. sidestilles med dansk lov. Inkorporeringen vil tydeliggøre myndighedernes pligt til at anvende konventionerne, og er den bedste måde at sikre beskyttelsen af eksisterende rettigheder.

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder i Danmark

Danmark har en lang tradition
for at arbejde med menneske-rettigheder. Læs her om menneskerettigheder i lov-
givningen og de instanser, der arbejder med menneske-rettigheder i Danmark. 

Menneskerettigheder i Europa

Europa, demokrati og menneskerettigheder har været forbundet i mange hundrede år. Læs mere her om menneske-rettighedernes udvikling, den Europæiske Menneske-rettighedskonvention og EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Menneskerettigheder i FN

I dag er menneskerettighederne globale i den forstand, at FN’s generalforsamling har vedtaget internationale erklæringer om menneskerettigheder, eksempelvis Verdenserklæringen fra 1948. Læs mere her om FN og arbejdet med menneskerettighederne.

Få hjælp og rådgivning

Du kan få rådgivning og bistand hos Institut for Menneskerettigheder, hvis du føler dig udsat for diskrimination på grund af dit køn, din race eller din etniske oprindelse. Instituttets Ligebehandlingsrådgivning tilbyder rådgivning om retten til ikke at blive diskrimineret samt bistand til at gå videre med din sag. Nedenfor kan du læse mere om, hvornår diskrimination kan være forbudt, og hvor du kan klage.

Tilmeld dig vores danske nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udkommer 10 gange årligt og giver dig seneste nyt fra instituttets verden og menneskeretlige emner.